Nasz zespół

Życzliwi profesjonaliści
Artur Błoński dr n. med. lekarz stomatolog
endodonta

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Warszawskiej Akademii Medycznej. Obronił pracę doktorską pt.: „Ocena bariery antyoksydacyjnej w śliniance przyusznej szczurów eksponowanych na kadm i cynk”. Ukończył również specjalizację lekarską z Epidemiologii w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego (PZH) oraz specjalizację lekarską ze Zdrowia Publicznego w Instytucie Medycyny Społecznej WUM. Odbył też studia podyplomowe z prawa, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. Obronił pracę dyplomową pt. „Wpływ partnerstwa publiczno-prywatnego na zdrowie publiczne”.
Urodzony naukowiec, uczestnik wielu kursów i sympozjów naukowych, szczególnie z zakresu nowoczesnej endodoncji.