Fundacja Kultury i Sztuki Stomatologicznej KISS

Z pasji do uśmiechu

Fundacja KISS prowadzi działalność charytatywną w dwóch obszarach – medycyny i sztuki.

Realizacja pasji wywołuje prawdziwy uśmiech

Swoją wizję realizujemy na dwa sposoby. Zapewniamy kompleksowe leczenie stomatologiczne dzieciom potrzebującym oraz wspieramy rozwój młodej sztuki, przez organizowanie wydarzeń kulturalnych i pomoc uzdolnionym młodym artystom.

Przywracamy szczere i zdrowe uśmiechy

Pod naszą opieką pozostaje spora grupa dzieci i młodzieży. Nasza fundacja zapewnia kompleksowe leczenie stomatologiczne dzieci potrzebujących, tj. dzieci wymagających opieki stomatologicznej zarówno ze względów finansowych (dzieci przebywające w placówkach pomocy społecznej), jak i ze względów zdrowotnych (dzieci niepełnosprawne, pozostające pod opieką medyczną innych fundacji).

Obejmujemy opieką również dzieci wybitnie uzdolnione artystycznie, niepełnosprawne lub z rodzin objętych ubóstwem. Jesteśmy otwarci na współpracę z fundacjami zajmującymi się opieką medyczną oraz rozwojem artystycznym dzieci. Zajmujemy się edukacją prozdrowotną i profilaktyką, współpracując w tym zakresie z przedszkolami i szkołami. Umożliwiamy dzieciom objętym opieką stomatologiczną obcowanie ze sztuką współczesną.

Artystyczny uśmiech

Fundacja Kiss w gościnnych wnętrzach Powązkowskiej 44, zajmuje się również promocją kultury i sztuki. Zachęcamy wszystkich pacjentów do obcowania ze sztuką współczesną. Promujemy wydarzenia kulturalne stolicy. Pomagamy dzieciom wybitnie uzdolnionym artystycznie. Obejmujemy mecenatem artystów młodego pokolenia. Naszym celem jest również organizowanie wystaw naszych podopiecznych, warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz cyklicznych spotkań z historią i kulturą.