Nasz zespół

Życzliwi profesjonaliści
Artem Borowyk Lekarz dentysta

Lekarz stomatolog, absolwent Uniwersytetu Medycznego im. A. Bohomolca w Kijowie (2015r). Odbył staż w Klinice chirurgii szczękowo-twarzowej. Autor pracy badawczej pt. Leczenie chirurgiczne złamań żuchwy. Obecnie w trakcie procesu nostryfikacji. Interesuje się sportem, medalista zawodów fitness i kulturystyki (pierwsze miejsce 2018 r). Wolontariusz akcji charytatywnej pomocy dzieciom chorym na epidermolysis bullosa i wielu akcji pomocy sierotom w Kijowie.